A Simonyi Károly Szakkollégiumról

Szervezetünk alakulása

A Simonyi Károly Szakkollégium egy hallgatói szakmai szervezet, amely a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Villamosmérnöki és Informatikai Karának (VIK) Schönherz Kollégiumában (1117 Budapest, Irinyi József u. 42) működik. A szakkollégium az 1997-ben alapított Schönherz Szakkollégium jogutódjaként 2003-ban vette fel Simonyi Károly, a BME VIK rajongva tisztelt professzorának nevét. A szakkollégium célja a mérnöki kultúra gondozása és az értelmiségi gondolkodásra nevelés. Ennek érdekében tanfolyamokat, bemutatókat, konferenciákat és más szakmai rendezvényeket szervez. A szervezet szakmai öntevékeny köröket fog össze, melyeknek célja, hogy a VIK hallgatóinak lehetőséget biztosítson az egyetemi képzést kiegészítő ismeretek elsajátítására és gyakorlati tapasztalatok szerzésére. A szakkollégium körei tanfolyamokkal és jól felszerelt műhelyekkel biztosítják a hallgatók fejlődését. A szakkollégiumot 2009-ben Junior Prima Primissima díjjal tüntették ki oktatás és köznevelés kategóriában.

Alapítás

A Schönherz Kollégiumban számos több évtizedes múltra visszatekintő szakmai öntevékeny kör tevékenykedik, melyek közül a legrégebbi a HA5KFU rádióamatőr kör, mely 1954-ben alakult. A kollégium szakmai körei közösen alapították meg a Simonyi Károly Szakkollégiumot. A szakkollégium 2003-ban vette fel a Simonyi Károly Szakkollégium nevet. A körök szakkollégiumba való tömörülése megerősítette a belső együttműködést, melynek egyik leglátványosabb eredménye a minden évben megrendezésre kerülő Simonyi Konferencia.

Útjukra indulnak a budavári kollégiumban a körök és a hagyományos események.

Megalapul a HA5KFU Rádióamatőr Klub.

1954
1961

Megalapul a SPOT Fotókör.

Megalapul a Budavári Schönherz Stúdió (BSS).

1962
1993

Megalapul az AC Studio & Live (AC).

Megalapul a Kir-Dev.

2001
2003

November 4-én az I. Simonyi Névfelvevő Ünnepség és Konferencián megalapítják a Simonyi Károly Szakkollégiumot elődeink. Alapító köreink: AC, BSS, HA5KFU, KSZK, RD.

A Rádiótechnikai Diákkör (RD) újjászületik, ezáltal megalapul a Schönherz Elektronikai Műhely (SEM).

Megalapul a LEGO Kör.

6 körrel folytatja a Simonyi.

2008
2009

Elnyerjük a Junior Prima Primissima Díjat. Csatlakozik a szakkolihoz a Kir-Dev. 7 körrel folytatja a Simonyi.

Megalapul a Schönherz Design Stúdió, azaz schdesign. 8 körrel folytatja a Simonyi.

2011
2014

A KSZK kiválik a szakkollégiumból, és önálló szervezetté alakul.

Csatlakozik a szakkolihoz a SPOT.

Megalapul az MGMT Kör.

9 köre van a Simonyinak.

2015
2023

20 éves a szakkollégium, jubileumi Konferenciát és nagy születésnapi ünnepséget rendezünk, kiadásra kerül a Simonyi20-as könyv.

Alapértékek és vízió

  • Közösség: „Hasonló érdeklődésű, a fejlődésben motiváló, nyitott szakmai csapat. Egy közösség, ami elkísér az életed folyamán.” A szakkollégium tagjai között erős kohézió van jelen, példaképként szolgálnak. A lakóközösségnek és a számos közösségi eseménynek köszönhetően gyakran életre szóló barátságok alakulnak ki.

  • Kapcsolatok: „A jövő értelmiségének megismerése.” A szakkollégisták aktívan kapcsolatot tartanak a szakkollégium végzett tagjaival, a többi szakkollégium tagságával és az ipari résztvevőkkel is.

  • Professzionális játszótér: „Kötetlen önmegvalósítás, professzionális körülmények között.” A szakkollégium tagjai a kreatív innovációtól a cégekben is előforduló komoly projektekig mindent kipróbálhatnak. Mindezt a szakkollégium támogatásával, szükség esetén mentorálás mellett tehetik meg.

  • Szakmai ugródeszka: „Lépéselőny az iparban való elhelyezkedésre.” A szakkollégium tagjai széles körben elfogadott tudással rendelkeznek és a szakterületükön szakmai közösségben mozognak. Szakmai körükben végzett tevékenységüknek köszönhetően jelentős szakmai tapasztalattal rendelkeznek.

  • Műszaki értelmiség: „Széles látókörű, társadalmi problémákra érzékeny szakemberek.” A szakkollégium tagjai a társadalom tagjainak számára értéket teremtenek. A szakmai témákban otthon vannak a szakmai rendezvényeken való részvételnek köszönhetően (Konferenciák, előadások, kerekasztal beszélgetések), illetve figyelemmel vannak a társadalomra és környezetükre (társadalmi felelősségvállalás, környezettudatosság).

Névadó

Simonyi Károly egy legendás villamosmérnök és a BME egyik meghatározó tanára volt. A nagyformátumú személyiség tízgyermekes parasztcsaládból származott, de távoli rokona Simonyi-Semadam Sándor, korábbi miniszterelnök már korán segíteni kezdte tanulmányaiban.

Fiatalon azért választotta a mérnöki pályát, mert ebben látta a legnagyobb lehetőséget az érvényesülésre, de a Műegyetemre (BME) való beiratkozás előtt már Pécsett is volt joghallgató. Sokoldalúságát tanúsítja, hogy érdeklődése Babits Mihály irodalomtörténetétől kezdve Heisenberg-határozatlansági relációjáig terjedt. A fizika kultúrtörténete című könyve a természettudományos irodalom egyik legfontosabb darabja.

Mindig is a magfizika vonzotta, de egyetemi karrierjét a Villamos Gépek és Mérések Tanszéken kezdte. 1940-től azonban az Atomfizika Tanszéken folytatta a munkát, ahol megépítette Magyarország első részecskegyorsítóját. Ő alapította az Elméleti Villamosságtan Tanszéket, és a nevéhez fűződik a Magyar Tudományos Akadémia Magfizikai Kutató Intézetének létrehozása is.

Simonyi Károly lelkiismeretes munkával vált azzá, aki előtt a szakkollégium tiszteleg névválasztásával. A magyar állam is nagy becsben tartja munkásságát, kutatásaiért elnyerte a Kossuth-díjat, és a Magyar Tudományos Akadémia tagjaként több elismerésben is részesült.

Közélet

Szakkollégiumi körök

A szakkollégium körökből áll, melyek célja az egyetemi képzés kiegészítése. A hallgatók a reguláris oktatási formák mellett, szervezett keretek között olyan tevékenységeket végezhetnek, amelyek lehetőséget biztosítanak ismeretanyaguk bővítésére és gyakorlati tapasztalatok szerzésére. A szakkollégium körei tanfolyamok tartásával segítik az érdeklődők szakmai fejlődését. A szakkollégiumi körtagok számára elérhetőek a fejlett infrastruktúrával rendelkező műhelyek és a hozzájuk tartozó modern eszközpark is, melyek segítségével piacképes szakmai tudásra tehetnek szert. A szakkollégium újoncai egyedi mentorálás mellett vehetnek részt a különböző projekt feladatokban.

A gyakorlatban a széleskörű interperszonális készségekkel (soft skill) rendelkező egyéneket szívesebben fogadják az ipari vállalatok. A szakkollégiumi körök az ipart tükrözve egyfajta megrendelő-kivitelező modell alapján működnek. Ezzel a tagoknak lehetősége nyílik olyan egyedi készségekre szert tenni, amelyekkel magabiztosságot, erősebb véleményformáló képességeket, szilárd meggyőzőképességet és értékközpontú gondolkodásmódot tanulhatnak meg.

Szakkollégiumi élet

A Simonyi Károly Szakkollégium tagsága és vezetősége teljes mértékben egyetemi hallgatókból áll, akik egyetemi tanulmányaik mellett a szakkollégiumi követelményrendszernek is eleget tesznek. A szakkollégium a Schönherz Kollégium 13. emeletén biztosít lakóközösséget. A szakkollégium tagjai a szakmai körökben végzett tevékenységen túl számos szervezeti programon és közösségi eseményen vesznek részt (közös kulturális rendezvényeken való részvétel, üzemlátogatások, szakmai előadások és kerekasztalbeszélgetések, táborok, adománygyűjtések, …). A szakkollégium szoros együttműködésben van a Schönherzes Villamosmérnökök és Informatikusok Egyesületével (SVIE) és a Villamosmérnöki és Informatikai Karral (BME VIK). A szakkollégiumi körök több száz kiemelkedően képzett mérnököt neveltek ki az évek során.

Kultúra – A szakkollégiumi tagok egymás munkáját tisztelik, egymás segítségével jutnak előrébb. Végső soron az alapértékek összefonódnak: A kapcsolati hálót maguk a tagok építik ki. A műszaki értelmiség közös erőfeszítésekkel, példamutató magatartással alakítható ki. Közösség nélkül nincs, aki karbantartsa a szakmai ugródeszkát. Professzionális játszótéren sem érdekes egyedül játszani. Ennek a köteléknek a megtartása közös cél.

Konferencia – A szakkollégiumon belüli kohézió egyik legerősebb reprezentációja a minden évben megrendezésre kerülő Simonyi Konferencia, ahol az ipar legnevesebb vállalatai is képviselik magukat, mint például a Google vagy a Microsoft. A színvonalas konferenciára ezernél is több regisztráló van minden évben. Az esemény megvalósításában a szakkollégium minden köre segédkezik. A Simonyi Konferencia Magyarország legnagyobb, kizárólag egyetemi hallgatók által rendezett éves szakmai rendezvénye. A rendezvény célja, hogy az érdeklődők számára bemutassa a villamosmérnöki és informatikai szakma legújabb fejlesztéseit és kihívásait olyan előadások keretében, amelyek szakterülettől függetlenül mindenki számára könnyen érthetőek és élvezhetőek. A konferencia előadásainak döntő többsége szabadon megtekinthető a Budavári Schönherz Stúdió archív adásai közt.

Szakkollégiumi társadalom

EucA – A European University College Association (EucA) egy olyan nemzetközi hálózat, melynek alapvető célja az európai szakkollégiumok és egyetemi szervezetek közötti kapcsolat létrehozása. Első sorban a kulturális cserekapcsolatok megteremtésén és az európai identitás erősítésén dolgoznak. A szövetséghez 2016-ban csatlakozott a Simonyi Károly Szakkollégium.

Interkoll – A Szakkollégiumok Egyeztető Fóruma – ismertebb nevén Interkoll – az országban és a határon túl működő szakkollégiumok közös érdekegyeztető közössége. A Simonyi Károly Szakkollégium az országos szakkollégiumi mozgalomban a kezdetek óta jelen van. A Szakkollégiumok Egyeztető Fóruma első akkreditációs eljárásának keretében 2011-ben három évre ruházta fel a Minősített Szakkollégium címmel, amelyet azóta is három évente sikeresen megújít. A szakkollégium aktívan részt vesz a szakkollégiumi mozgalom fórumain és eseményein.

MŰSZAK – A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen belül a Műegyetemi Szakkollégiumok Közössége (MŰSZAK) teremt belső fórumot a szakkollégiumok közötti együttműködésre. A rendszeres közösségi események, csapatépítők mellett félévente szakmai programokkal egybekötött MŰSZAK Tábort, valamint évente Szakkollégiumi Expót szervez. A közösségnek alapító tagja (2008-2009) a Simonyi Károly Szakkollégium.